Špeciálna škola Snina, Sídlisko Komenského K-5/2655